Home > Fagområde/Domene > Personal life > Divorce

Divorce

The final termination of a marriage by canceling all legal duties and responsibilities of the marriage and dissolving matrimony bonds between the parties.

Contributors in Divorce

Divorce

Ubestridt

Personal life; Divorce

Når problemer blir løst på en akseptabel måte for begge parter, blri det kalt en ubestridt skilsmisse.

Delt omsorgsrett

Personal life; Divorce

Et arrangement hvor begge foreldrene deler omsorgsretten til et barn, fysisk eller juridisk eller begge deler.

Forelder uten omsorg

Personal life; Divorce

Forelderen som ikke har hovedansvaret for barnet.

Bevegelse for endring

Personal life; Divorce

En anking til retten dersom man ønsker forandring i fysisk eller juridisk omsorgsrett, eller er misfornøyd med barnebidragsbeløpet.

Mekler

Personal life; Divorce

En prosess hvor to eller flere parter prøver å bli enige gjennom diskusjon og kompromisser med hjelp av en tredjeperson som kommer inn som mekler. I skilsmissemekling, jobber meklerne med ...

Ekteskapelig eiendom

Personal life; Divorce

Er vanligvis eiendom som var eiet før inngåing av ekteskapskontrakt. Noen ganger blir det kalt felleseie.

Et beløps underholdningsbidrag

Personal life; Divorce

Underholdningsbidrag eller ektefellehjelp, som blir betalt i en stor sum i stedet for mange periodiske betalinger.

Featured blossaries

Starting your own coffee house

Kategori: Business   2 20 Terms

Hunger Games

Kategori: Literature   2 39 Terms