Home > Fagområde/Domene > Personal life > Divorce

Divorce

The final termination of a marriage by canceling all legal duties and responsibilities of the marriage and dissolving matrimony bonds between the parties.

Contributors in Divorce

Divorce

Delt fysisk omsorgsrett

Personal life; Divorce

En situasjon hvor barnet bor i begge av de skilte foreldrenes hus.

Juridisk omsorgsrett

Personal life; Divorce

Retten til å ta avgjørelser på vegne av barnet når det kommer til helse, velferd, utdanning og oppdragelse. Kan være både delt eller ikke-delt juridisk omsorgsrett. I ikke-delt juridisk omsorgsrett ...

Høring

Personal life; Divorce

En form for rettsmøte brukt til å presentere vitnesbyrd, beviser og argumenter, forespørsler og bevegelser styres av en prosessfullmektig.

Delt juridisk omsorgsrett

Personal life; Divorce

I disse situasjonene kan begge foreldrene fortsette å ta avgjørelser som er best for barnet sammen, selv om de er skilt.

Interrogatorier

Personal life; Divorce

Et formelt skriftlig spørsmål som må besvares under rettslig ledelse.

Grunnlag

Personal life; Divorce

Er grunnlaget for hvorfor den ene ektefellen ønsker skilsmisse.

Ex-parte

Personal life; Divorce

Er en form hvor kun den ene siden av to parti er representert.

Featured blossaries

Starting your own coffee house

Kategori: Business   2 20 Terms

Hunger Games

Kategori: Literature   2 39 Terms