Home > Fagområde/Domene > Personal life > Divorce

Divorce

The final termination of a marriage by canceling all legal duties and responsibilities of the marriage and dissolving matrimony bonds between the parties.

Contributors in Divorce

Divorce

Rettssak

Personal life; Divorce

En formell juridik prosess, hvor dommerne får bevis og vitnesbyrd for å hjelpe dem komme til en beslutning av dom og se begge sidene av saken.

Innkalling

Personal life; Divorce

En skriftlig innkallelse for å møte i retten, enten som forsvarer eller vitne.

Stevne

Personal life; Divorce

En juridisk innkallelse til å møte i retten som vitne og avlegge vitnesbyrd.

Servering

Personal life; Divorce

Papir som blir levert enten via mail eller i person til respondenten.

Honorar

Personal life; Divorce

En betalingsavgift til advokaten eller en annen profesjonell for tjenestene de har gitt, noen ganger som symbol på at en større pengesum kommer senere.

Anmodning for produksjon

Personal life; Divorce

Del av prosessen der en advokat spør den andre siden om å produsere fram dokumenter relevante til saken, f.eks. finansielle dokument.

Ankemotparten

Personal life; Divorce

Ektefellen som den andre ønsker å skilles fra. Personen med anklage mot seg. I kriminelle saker blir denne personen kalt forsvareren.

Featured blossaries

Starting your own coffee house

Kategori: Business   2 20 Terms

Hunger Games

Kategori: Literature   2 39 Terms