Home > Fagområde/Domene > Personal life > Divorce

Divorce

The final termination of a marriage by canceling all legal duties and responsibilities of the marriage and dissolving matrimony bonds between the parties.

Contributors in Divorce

Divorce

Besøksforbud

Personal life; Divorce

En dom som krever at den ene parten holder seg borte fra den andre parten, dette inkluderer ringing, komme på besøk eller å være nærmere enn 150m til den klagende. Et besøksforbud blir vanligvis ...

Motbevis

Personal life; Divorce

Det å vise motbevis eller motsi på en juridisk måte.

Måletabell for bernebidrag

Personal life; Divorce

Metoden som blir brukt for å etablere en basis for å finne ut hvor mye en familie skal få i barnebidrag. Begge foreldrenes lønn i tillegg til et budsjett over hvor mye penger som kommer til å brukt ...

Skyldig skilsmisse

Personal life; Divorce

En type skilsmisse hvor den ene ektefellen hevder den andre har hatt feilaktig oppførsel i håp om gunstig fordeling av eiendommer eller et støttebidrag i skilsmissen.

Støttebidrag

Personal life; Divorce

Ekteskapelig støtte betalt av den ene ektefellen til den andre under separasjonstiden.

Erklæring

Personal life; Divorce

En skriftlig erklæring, vanligvis gjort forran en sorenskriver eller en offentlig tjenestemann.

Underholdningsbidrag

Personal life; Divorce

Også kalt opprettholding eller støtte. Et fast pengebeløp som betales fra en ektefelle til den andre, for å hjelpe den ektefellen med mindre penger til opprettholding av en levestandard. Vanligst i ...

Featured blossaries

Call and Put option

Kategori: Education   3 9 Terms

10 Most Bizarre Houses In The World

Kategori: Entertainment   3 10 Terms