Home > Fagområde/Domene > Language; Translation & localization > Translation

Translation

The process of converting words and sentences from one language into another with the proper grammar and subject matter relevance.

Contributors in Translation

Translation

contrastive analyse

Language; Translation

Analyse av to (eller flere) ulike språk med sikte på å identifisere steder der betydning og bruke faller sammen eller være forskjellig.

korpuslingvistikk

Language; Translation

a gren av lingvistikk som baserer analyse på korpusene (se corpus) ved hjelp av verktøy som konkordanser og statistiske analyser av fenomener som collocation.

dokumentar oversettelse

Language; Translation

a begrep som brukes av Nord (f.eks 1997) å beskrive en oversettelsesmetode som ikke legger Skjul på at det er en oversettelse. En oversettelse strategi, som diskuteres av Venuti (1995), der en ...

empirisk

Language; Translation

Basert på eksperimentet og observasjon i stedet for teori.

ekvivalens

Language; Translation

a central sikt i lingvistikk-baserte oversettelse studier, som er knyttet til forholdet mellom likheten mellom kilde og måltekst segmenter. Også en av Vinay og Darbelnets oversettelse prosedyrer, ...

tilsvarende

Language; Translation

a mål tekst segment eller selv hele teksten som fungerer som en tilsvarende kilde tekst segmentet.

evaluativeness

Language; Translation

Sammenligning eller vurdering av konsepter, trossystemer, etc.

Featured blossaries

Starting your own coffee house

Kategori: Business   2 20 Terms

Hunger Games

Kategori: Literature   2 39 Terms