Home > Fagområde/Domene > Household appliances > Air conditioners

Air conditioners

Contributors in Air conditioners

Air conditioners

varme gevinst

Household appliances; Air conditioners

Mengden varme fått, målt i BTU'S, fra en plass betinget, lokale sommeren utendørs design temperaturen og en angitt innendørs design tilstand.

varmetap

Household appliances; Air conditioners

Mengden varme tapt, målt i BTUS fra kan betinget, lokale vinteren utendørs design temperaturen og en angitt innendørs design tilstand.

varmepumpe

Household appliances; Air conditioners

Et klimaanlegg som inneholder en ventil som gjør at den veksle mellom oppvarming og kjøling.

varmekilde

Household appliances; Air conditioners

En mengde luft eller væske som varme samles. Med noen varmepumper, er luften utenfor hjemmet brukt som varmekilden under oppvarming syklus.

varmeoverføring

Household appliances; Air conditioners

Bevegelsen av varme fra ett sted til et annet, mellom to stoffene eller i et stoff.

varmekapasitet

Household appliances; Air conditioners

Hastigheten som en bestemt enhet kan legge betydelig varme til en substans, uttrykt i BTUh (British Thermal enheter per time).

luftfuktighet

Household appliances; Air conditioners

Prosessen med å legge fuktighet til luften i et mellomrom.

Featured blossaries

Extinct Birds and Animals

Kategori: Animals   1 20 Terms

World's Deadliest Diseases

Kategori: Science   1 8 Terms