Home > Fagområde/Domene > Anthropology > Archaeology

Archaeology

The study of past human societies, primarily through the recovery and analysis of the material artefacts and constructions that they have left behind.

Contributors in Archaeology

Archaeology

arkeologi

Anthropology; Archaeology

Arkeologi er studiet av menneskelige samfunn, primært gjennom utvinning og analyse av den materielle kulturen og miljødata som de har igjen, som omfatter artefakter, arkitektur, biofacts og ...

Neandertalere

Anthropology; Archaeology

En utdødde arter av slekten Homo som er nært knyttet til moderne mennesker som levde i Europa og Vest Asia ca 150 000 til 30.000 år siden. Basert på fossilt og arkeologiske poster, var de store ...

Featured blossaries

Automotive

Kategori: Engineering   6 25 Terms

Social Psychology

Kategori: Science   2 26 Terms