Home > Fagområde/Domene > Accounting > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Auditing

Auditing

Årsrapport

Accounting; Auditing

En årlig publikasjon som offentlige virksomheter må gi til aksjonærer å beskrive sine operasjoner og økonomiske betingelser.

lager

Accounting; Auditing

En selskapet lager av unsold ferdige og uferdige produkter, råvarer og andre varer som brukes i produksjonen.

egenkapital

Accounting; Auditing

På et selskaps balansen, beløpet av midlene bidratt av eierne (aksjeeiere) pluss opptjent egenkapital (eller tap). Også referert til som "egenkapital".

immateriell eiendel

Accounting; Auditing

Aktiva som ikke er fysisk i naturen. Corporate intellektuell eiendom (elementer som patenter, varemerker, opphavsrett, business metoder), goodwill og merkevaren anerkjennelse er alle vanlige ...

utsatt skatteeiendel

Accounting; Auditing

Aktiva på et selskaps balansen som kan brukes til å redusere eventuelle etterfølgende periode Skattekostnaden.

kontantstrøm

Accounting; Auditing

Hvor mye penger som er generert av et selskap, en indikasjon av sin evne til å betale utbytte og dens fremtidige finansieringsbehov.

gjeldende ansvar

Accounting; Auditing

Beløpene som skyldes av en bedrift til andre organisasjoner og enkeltpersoner som skal betales innen ett år fra datoen for balansen.

Featured blossaries

Italy National Football Team 2014

Kategori: Sport   1 23 Terms

Trends Retailers Can't Ignore in 2015

Kategori: Business   1 8 Terms