Home > Fagområde/Domene > Accounting > Auditing

Auditing

The systematic review and examination of an individual's or organization’s accounting records to verify their accuracy.

Contributors in Auditing

Auditing

Årsrapport

Accounting; Auditing

En årlig publikasjon som offentlige virksomheter må gi til aksjonærer å beskrive sine operasjoner og økonomiske betingelser.

lager

Accounting; Auditing

En selskapet lager av unsold ferdige og uferdige produkter, råvarer og andre varer som brukes i produksjonen.

egenkapital

Accounting; Auditing

På et selskaps balansen, beløpet av midlene bidratt av eierne (aksjeeiere) pluss opptjent egenkapital (eller tap). Også referert til som "egenkapital".

immateriell eiendel

Accounting; Auditing

Aktiva som ikke er fysisk i naturen. Corporate intellektuell eiendom (elementer som patenter, varemerker, opphavsrett, business metoder), goodwill og merkevaren anerkjennelse er alle vanlige ...

utsatt skatteeiendel

Accounting; Auditing

Aktiva på et selskaps balansen som kan brukes til å redusere eventuelle etterfølgende periode Skattekostnaden.

kontantstrøm

Accounting; Auditing

Hvor mye penger som er generert av et selskap, en indikasjon av sin evne til å betale utbytte og dens fremtidige finansieringsbehov.

gjeldende ansvar

Accounting; Auditing

Beløpene som skyldes av en bedrift til andre organisasjoner og enkeltpersoner som skal betales innen ett år fra datoen for balansen.

Featured blossaries

Venezuelan Rum With Designation Of Origin

Kategori: Food   1 5 Terms

Concert stage rigging

Kategori: Entertainment   1 4 Terms