Home > Fagområde/Domene > Biotechnology > Blue biotechnology

Blue biotechnology

The application of molecular biology techniques to marine and freshwater organisms.

Contributors in Blue biotechnology

Blue biotechnology

blå bioteknologi

Biotechnology; Blue biotechnology

Blå bioteknologi er et begrep som har blitt brukt til å beskrive marine og akvatiske anvendelser av bioteknologi, men bruken er relativt sjeldne.

Featured blossaries

Extinct Birds and Animals

Kategori: Animals   1 20 Terms

World's Deadliest Diseases

Kategori: Science   1 8 Terms