Home > Fagområde/Domene > Biotechnology > Blue biotechnology

Blue biotechnology

The application of molecular biology techniques to marine and freshwater organisms.

Contributors in Blue biotechnology

Blue biotechnology

blå bioteknologi

Biotechnology; Blue biotechnology

Blå bioteknologi er et begrep som har blitt brukt til å beskrive marine og akvatiske anvendelser av bioteknologi, men bruken er relativt sjeldne.

Featured blossaries

Venezuelan Rum With Designation Of Origin

Kategori: Food   1 5 Terms

photography terms

Kategori: Arts   1 1 Terms