Home > Fagområde/Domene > Paper packaging > Cardboard boxes

Cardboard boxes

Terms of or in relation to boxes made out of recycled or low quality wood for the purpose of transporting or storing items.

Contributors in Cardboard boxes

Cardboard boxes

sigarett advarsel etikett

Paper packaging; Cardboard boxes

Etiketter på sigarett-pakker, oppmuntrende røykere til å tenke to ganger før røyking. I USA, har FDA avsløre ny grafisk warning etiketter, som tar opp '' halve '' en sigarett pakke, eller en femtedel ...

Featured blossaries

Laptop brands

Kategori: Technology   1 12 Terms

Dota Characters

Kategori: Entertainment   2 9 Terms