Home > Fagområde/Domene > Medical devices; Pharmaceutical > Clinical trials

Clinical trials

Clinical trials are sets of tests performed for medical research and drug development which is used to extract safety and efficacy data.

Contributors in Clinical trials

Clinical trials

livskvalitet forsøk

Pharmaceutical; Clinical trials

Refererer til prøvelser som utforske måter å forbedre komfort og livskvalitet for personer med en kronisk sykdom.

tilfeldiggjøring

Pharmaceutical; Clinical trials

En metode som er basert på sjanse ved hvilken studium deltakerne er tilordnet en behandlingsgruppe. Tilfeldiggjøring minimerer forskjellen mellom grupper ved å like distribuere personer med bestemte ...

utelukkelse/inkludering vilkår

Pharmaceutical; Clinical trials

Se kriterier for inkludering/ekskludering.

utvidet tilgang

Pharmaceutical; Clinical trials

Refererer til noen av FDA prosedyrene, som volleyball bruk, parallelle spor og behandling IND som distribuerer eksperimentell narkotika til deltakerne som mislykkes på tilgjengelige behandlinger for ...

eksperimentell medikament

Pharmaceutical; Clinical trials

Et stoff som ikke er FDA lisensiert for bruk i mennesker, eller som en behandling for en bestemt betingelse

kvalifikasjonskrav kriteriene

Pharmaceutical; Clinical trials

Sammendrag kriterier for valg av deltaker; inneholder inkludering og eksklusjon vilkår.

empirisk

Pharmaceutical; Clinical trials

Basert på eksperimentelle data, ikke på en teori.

Featured blossaries

Popular Apple Species

Kategori: Food   1 10 Terms

Jobs and Employment

Kategori: Other   1 1 Terms