Home > Fagområde/Domene > Law; Real estate > Contracts

Contracts

Contracts of all sorts.

Contributors in Contracts

Contracts

Exchange

Law; Contracts

En frivillig overføring av egenskapen for resultatverdien i en gevinst eller tap.

coinsurance

Law; Contracts

Forsikring som forsikringsgiveren og forsikrede i fellesskap bære ansvaret kalles coinsurance i juridisk terminologi.

Force Majeure

Law; Contracts

Betyr at noen handlinger ut av kontroll av mannen.

begrensning av kostnader-setningsdel

Law; Contracts

Bestemmelse i kostnad-refusjon' type kontrakter som en entreprenør må utstede en skriftlig melding til rektor (kunde), når de beregnede totale kostnadene for prosjektet eller arbeid er forventet å ...

begrensning av skader-setningsdel

Law; Contracts

Bestemmelse som partene til en kontrakt godtar å maksimumsbeløp utvinnbare som skader, i tilfelle en av dem er i tråd med kontrakten.

begrensning av midler-setningsdel

Law; Contracts

Bestemmelse i kostnad-refusjon' type kontrakter som en entreprenør må utstede en skriftlig melding til rektor (kunde), når de beregnede totale kostnadene for prosjektet eller arbeid er forventet å ...

ozonlaget

Law; Contracts

Et prinsipp som lar eieren av en naturlig ressurs som olje eller gass å gjenopprette kapital kostnadene av eiendommen som ressursen brukes i skattlegging.

Featured blossaries

Webholic

Kategori: Technology   1 2 Terms

Panerai Watch

Kategori: Objects   1 3 Terms