Home > Fagområde/Domene > Legal services > DNA forensics

DNA forensics

The application of the science of DNA to analyze evidence involved in criminal and civil litigation.

Contributors in DNA forensics

DNA forensics

DNA-profil

Legal services; DNA forensics

Resultatet av å bestemme de relative plasseringene av DNA sekvenser på flere steder på molekylet. Hver person (unntatt identisk tvillinger) har en unik DNA-profil når den brukes i forbindelse med ...

dokumentasjonen

Legal services; DNA forensics

Skriftlige notater, lyd/video, utskrevne skjemaer, skisser eller fotografier som danner en detaljert oversikt over scenen, bevis som er gjenopprettet, og handlinger utført under søk av åstedet, ...

doble helix

Legal services; DNA forensics

Figuren DNA forutsetter når det replicates under cellen livet.

electropherogram

Legal services; DNA forensics

Den grafiske representasjonen av separasjon av molekyler ved electrophoreser eller annen type separasjon.

electrophoreser

Legal services; DNA forensics

En metode for å skille store molekyler (for eksempel DNA fragmenter) fra en blanding av lignende molekyler. En elektrisk strøm sendes gjennom et medium med en annen hastighet, avhengig av sin ...

eliminering/referanse-eksempler

Legal services; DNA forensics

En term som brukes til å beskrive et utvalg av kjente kilde tatt for sammenligningsformål. Eksempel-An eliminering prøven er en av kjente kilde som er tatt fra en person som hadde lovlig tilgang til ...

etnisitet

Legal services; DNA forensics

Tilhører en kultur eller subkultur hvis medlemmer er lett skilles basert på egenskaper som stammer fra en felles kilde (f.eks rase, nasjonal, lingvistiske, etc.). Medlemmer av en etnisk gruppe er ...

Featured blossaries

Corporate Social Responsibility CSR

Kategori: Business   2 11 Terms

Retail/ Trading

Kategori: Arts   1 1 Terms