Home > Fagområde/Domene > Semiconductors > Digital Signal Processors (DSP)

Digital Signal Processors (DSP)

Contributors in Digital Signal Processors (DSP)

Digital Signal Processors (DSP)

montering-modus

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

En feilsøkingsmodus som viser assemblyspråk kode i vinduet demontering og vises ikke vinduet filen uansett hva slags kode kjører.

ALU funksjonen modifikator

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

For parallell prosessor, en 4-biters kode som angir endringer funksjonene utføres av Aritmetisk logisk unit(ALU) Databanen (som innlevering eller flere aritmetiske). Disse funksjonen modifikatorer ...

ALU-operasjon

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

For parallell prosessor, en handling som utføres av en Aritmetisk logisk enhet databane (altså resultatet av funksjonen ALU, operasjon klassen og alle funksjonen modifikatorer).

ALU-funksjonen

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

For parallell prosessoren, handlingen utført på tre innganger til den Aritmetisk logisk enheten, som inkluderer en aritmetisk eller boolske kombinasjon av tre innganger, samt blandet aritmetiske og ...

adresse enhet

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Maskinvare på den parallelle prosessoren som beregner en bit adresse under hver syklus. Hver parallelle prosessor har to adresse enheter: en global adresse-enhet og en lokal adresse.

analogt grensesnitt krets (AIC)

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Integrert krets som utfører føljetong analog til digital (A/D) og digital-til-analog (D/A) konvertering.

kalibrering

Semiconductors; Digital Signal Processors (DSP)

Automatisk justering av en enhet slik at utdataene er innenfor et bestemt område for bestemte verdier for inndata.

Featured blossaries

Corporate Social Responsibility CSR

Kategori: Business   2 11 Terms

Retail/ Trading

Kategori: Arts   1 1 Terms