Home > Fagområde/Domene > Personal life > Divorce

Divorce

The final termination of a marriage by canceling all legal duties and responsibilities of the marriage and dissolving matrimony bonds between the parties.

Contributors in Divorce

Divorce

Skilsmisse uten skyld

Personal life; Divorce

Er når ingen av partene har blitt funnet skyldig i utroskap eller annen uredelighet under ekteskapet.

Bevegelse

Personal life; Divorce

Skriftlig eller muntlig anking til domstolen for å få midlertidig hjelp, f.eks. betaling av advokat eller barnebidrag.

Servering

Personal life; Divorce

Handlingen her er når en responderende blir gitt juridiske dokument, f.eks. dokument hvor den andre parten ønsker skilsmisse.

Avslutningskrav

Personal life; Divorce

For å avslutte juridiske krav, eller et dokument som tilsier at man avslutter krav, f.eks. avslutte krav til huset under en skilsmisse.

Kvalifisert husholdningsforhold orden (QDRO)

Personal life; Divorce

Dette er en domstol hvor det bestemmes at en ektefelle har rettigheter til en porsjon av den andre partens pensjon og ekteskapelige eiendeler.

Prenuptial avtale

Personal life; Divorce

Eller en før-ekteskapsavtale, er et juridisk dokument hvordan eiendom og gjeld skal deles opp dersom partene skulle bestemme seg for en skilmisse senere.

Saksøker

Personal life; Divorce

Ektefellen som ønsker en skilsmisse. I skilsmissesaker og andre familieproblemer, blir denne personen ofte kalt \"klageren\".

Featured blossaries

Leaf vegetables

Kategori: Food   1 19 Terms

Most Expensive Accidents in History

Kategori: History   1 9 Terms