Home > Fagområde/Domene > Utilities > Electricity

Electricity

A database referring to the existence of a flow of electric charge.

Contributors in Electricity

Electricity

volt transformator Ratio

Electrical equipment; Electricity

Forholdet mellom primære volt dividert med sekundære volt

spenning tåle testen

Electrical equipment; Electricity

En felt- eller factory test der en dirigent eller elektrisk utstyr er utsatt for en høyere enn normal AC eller DC spenning for å teste sin isoleringssystem.

Vestlige underjordiske komité

Electrical equipment; Electricity

En komité bestående av western basert elektrisk verktøyet ingeniører som gir et forum for å etablere retningslinjer som gir alternativer, anbefalinger og praksis for sine medlemmer.

Wireless fidelity (wi-fi)

Electrical equipment; Electricity

Wi-fi står for wireless fidelity. Wi-fi opprinnelig henvist til 802.11b-spesifikasjonen for trådløse lokalnett, men det er nå brukes til å beskrive noen av 802.11 trådløst nettverk ...

driftsområde

Utilities; Electricity

-området som dekkes av energi-systemet i selskapet

digital abonnementslinje (DSL)

Electrical equipment; Electricity

En metode til linjer overfører data ved høye hastigheter over vanlige telefonlinjer.

direct sequence spread spectrum (DSSS)

Electrical equipment; Electricity

Brukes i stand til radio overføring, DSSS endrer eller modulerer, signalet av sprer den over en større frekvens, genererer det som synes som signal støy til noe annet enn enheten som er utformet for ...

Featured blossaries

Laptop brands

Kategori: Technology   1 12 Terms

Dota Characters

Kategori: Entertainment   2 9 Terms