Home > Fagområde/Domene > Energy > Energy efficiency

Energy efficiency

Contributors in Energy efficiency

Energy efficiency

hydrogen generator

Energy; Energy efficiency

En pakket eller fabrikken samsvarende hydrogen gass generasjon enhet som (a) bruker elektrokjemisk reaksjoner til electrolyze vann for å produsere hydrogen- og oksygen gass (electrolyzer) og (b) ...

parafin

Energy; Energy efficiency

En type varmeelement drivstoff avledet av refining råolje som har et kokende utvalg på atmosfærisk trykk fra 400 grader til 550 grader F.

integrert varmelagre

Energy; Energy efficiency

En type varmeelement apparatet som utfører mer enn en funksjon, for eksempel mellomrom og vann oppvarming.

kondenserende ovn

Energy; Energy efficiency

En type oppvarming apparatet som trekker ut så mye av innholdet tilgjengelig varme fra combusted drivstoff som fuktighet i forbrenning gassene komprimerer før den forlater ovn. Også denne ovn ...

elektrisk motstand oppvarming

Energy; Energy efficiency

En type Oppvarmingssystem der varme, som er resultatet når elektrisk strøm som flyter gjennom et "element" eller dirigent, for eksempel Nichrome, som har en høy motstand, er radiated til et rom.

motstand oppvarming

Energy; Energy efficiency

En type Oppvarmingssystem som gir varme fra motstanden til en elektrisk gjeldende strømmer gjennom en dirigent.

Tvungen luft system eller ovn

Energy; Energy efficiency

En type Oppvarmingssystem der oppvarmet air er blåst av en fan gjennom luftkanaler eller kanaler til rom.

Featured blossaries

Basics of CSS

Kategori: Education   1 8 Terms

Sri Lankan Traditional paintings

Kategori: Arts   1 20 Terms