Home > Fagområde/Domene > Insurance > General insurance

General insurance

For general insurance terms which do not fit under any other category.

Contributors in General insurance

General insurance

Forsikring Institute of America (IIA)

Insurance; General insurance

En organisasjon som utvikler programmer og utfører nasjonale undersøkelser generelt forsikring, risikostyring, administrasjon, justere, underwriting, revisjon og tap kontroll ledelse.

skadeerstatning

Insurance; General insurance

En betaling til noen som har lidd skade, skader eller tap, esp i form av et løfte om å betale for den.

Kalde føtter forsikring

Insurance; General insurance

Assurandører får i bryllupet bransjen, tilbyr noen fred i sinnet for bruder og brudgom som den gjennomsnittlige kostnaden for gifte klatrer. Forsikringsselskaper nå dekker kalde føtter. Med kostnaden ...

Livsforsikring

Insurance; General insurance

Begrepet for lang sikt forsikring av livet, som består i mottak av sum penger etter år, i tilfelle av død i utgangspunktet, og basert på installements betalt for år.

Featured blossaries

The Best Smartphones of 2014

Kategori: Technology   1 10 Terms

Kategori:    1 0 Terms