Home > Fagområde/Domene > Law; Legal services > General law

General law

Common terminology used in legal business.

Contributors in General law

General law

offentlige defender

Legal services; General law

en advokat som representerer trange saksøkte på offentlige bekostning

skreppe

Law; General law

Et dokument som gir innehaveren å motta noe av verdi.

i rem

Law; General law

Refererer til en sak eller andre rettslige tiltak rettet mot eiendom, i stedet for mot en bestemt person.

i corporeal

Law; General law

Å ha en konseptuell eksistens men ingen fysiske tilstedeværelsen. Immaterielle.

Spygatt

Law; General law

Tap eller sette en i å.

legatee

Law; General law

En person eller organisasjon som mottar en gave av et objekt eller penger i henhold til vil av en person som har dødd.

juridiske sikkerhet

Law; General law

En test utviklet for å bestemme om beløpet i kontroversen oppfyller minimum som trengs for å opprette den domstolen jurisdiksjon.

Featured blossaries

Top 10 Inventors Of All Time

Kategori: History   1 10 Terms

Apple Watch Features

Kategori: Technology   1 6 Terms