Contributors in Generators

Generators

statisk elektrisitet

Electrical equipment; Generators

Elektrisk ladning som hauger opp på et objekt i stedet for å strømme gjennom den som en strøm.

Buss-kapasitet

Electrical equipment; Generators

Buss kapasitet er maksimal belastning som kan transporteres på et system uten å forårsake nedbrytning av generator frekvensen til mindre enn et foreskrevet nivå (vanligvis 59 Hz i en 60 ...

Omkjøringsvei

Electrical equipment; Generators

En krets som brukes til å endre banen til strømforbruket slik at det går rundt (eller omgår) normal bane.

Cellular

Electrical equipment; Generators

Refererer til et kommunikasjonssystem som deler geografiske regioner i seksjoner kalt celler. Divisjon hensikten med dette er å gjøre mest mulig bruk av det begrensede antallet overføring ...

Choke

Electrical equipment; Generators

En induktor brukes som en del av en elektrisk filter som motstår flyten av gjeldende ved angitte frekvenser, som vanligvis brukes til å blokkere høyfrekvent transienter fra innkommende a/c-strøm.

Krets

Electrical equipment; Generators

En krets er en bane for elektrisk strøm på tvers av et potensial (voltage).

Effektbryter

Electrical equipment; Generators

En strømbryter er en beskyttende enhet som automatisk avbryter gjeldende strømme gjennom den når den gjeldende overskrider en bestemt verdi for en angitt tidsperiode.

Featured blossaries

orthodontic expansion screws

Kategori: Health   2 4 Terms

Greek Mythology

Kategori: History   1 20 Terms