Contributors in Generators

Generators

statisk elektrisitet

Electrical equipment; Generators

Elektrisk ladning som hauger opp på et objekt i stedet for å strømme gjennom den som en strøm.

Buss-kapasitet

Electrical equipment; Generators

Buss kapasitet er maksimal belastning som kan transporteres på et system uten å forårsake nedbrytning av generator frekvensen til mindre enn et foreskrevet nivå (vanligvis 59 Hz i en 60 ...

Omkjøringsvei

Electrical equipment; Generators

En krets som brukes til å endre banen til strømforbruket slik at det går rundt (eller omgår) normal bane.

Cellular

Electrical equipment; Generators

Refererer til et kommunikasjonssystem som deler geografiske regioner i seksjoner kalt celler. Divisjon hensikten med dette er å gjøre mest mulig bruk av det begrensede antallet overføring ...

Choke

Electrical equipment; Generators

En induktor brukes som en del av en elektrisk filter som motstår flyten av gjeldende ved angitte frekvenser, som vanligvis brukes til å blokkere høyfrekvent transienter fra innkommende a/c-strøm.

Krets

Electrical equipment; Generators

En krets er en bane for elektrisk strøm på tvers av et potensial (voltage).

Effektbryter

Electrical equipment; Generators

En strømbryter er en beskyttende enhet som automatisk avbryter gjeldende strømme gjennom den når den gjeldende overskrider en bestemt verdi for en angitt tidsperiode.

Featured blossaries

Charlotte Bronte

Kategori: Literature   2 3 Terms

Tools

Kategori: General   1 5 Terms