Home > Fagområde/Domene > Archaeology > Human evolution

Human evolution

Otherwise known as anthropogeny; anything of or relating to the study of the origin and evolution of Homo sapiens as a distinct species from other hominids, great apes and placental mammals.

Contributors in Human evolution

Human evolution

zygomatic arch

Archaeology; Human evolution

Bony arch på den laterale delen av kinnet dannet av anslag av Ben zygomatic og temporal bein, omsluttende fiber av temporalis-muskelen og for vedlegg av masseter-muskelen.

postorbital constriction

Archaeology; Human evolution

Begrensning av den (frontpartiet og sphenoidal vegger av den) skull bak baner, der de danner indre veggen av timelige fossa.

exogamy

Archaeology; Human evolution

Sosiale regler som følger grammatikkreglene mating eller ekteskap utenfor en sosiale og kulturelle enhet (jf endogamy).

kontekst

Archaeology; Human evolution

En artefakt kontekst vanligvis consisits av dens umiddelbare matrise (materialet som omgir den, f.eks grus, leire, rock eller sand), sin provenience (vannrett og loddrett posisjon i matrisen), og ...

Lyddemper-elementet

Archaeology; Human evolution

I eukaryoter som et transcriptional, regulatoriske element som reduserer RNA transkripsjon i stedet for å stimulere det andre enhancer elementer.

syntenic

Archaeology; Human evolution

Gener som er lokalisert til en bestemt Kromosom ved hjelp av en eksperimentelle tilnærming (bokstavelig talt "sammen tråd"; begrepet er lik koblet).

Featured blossaries

Antioxidant Food

Kategori: Food   1 8 Terms

Best female artists

Kategori: Arts   1 7 Terms