Home > Fagområde/Domene > Law > Legal

Legal

Legal terms

Industry: Law

Legg til ny term

Contributors in Legal

Legal

oppvigleri

Law; Legal

I lov er oppvigleri utilslørt oppførsel, for eksempel tale og organisasjon, som er ansett av lovlig autoritet til tenderer mot opprør mot det etablerte orden. Oppvigleri ofte inkluderer omveltning av ...

alibi

Law; Legal

Et forsvar som er basert på det fysiske umulighet av en saksøkte skyld ved å plassere saksøkte i et annet sted enn scenen av kriminalitet på det aktuelle tidspunktet.

Pro bono

Law; Legal

Gjort uten kompensasjon for det felles beste: en advokat pro bono arbeid. [Bon (offentlig), Latin pr for godt (offentlig): pr, for + bon, ablative av Goden, gode.]

etterspørselen

Law; Legal

Å kreve som en forfaller; til å kreve; å søke lettelse.

etterspørselen brev

Law; Legal

Et brev som forklarer ett parti sin juridiske posisjon i en tvist.

lønn

Law; Legal

En avtalt kompensasjon for tjenester, profesjonell eller semi-tjenester.

fysiske forvaring

Law; Legal

Forvaring av en person som har frihet er direkte kontrollert og begrenset.

Featured blossaries

Cloud Computing

Kategori: Technology   2 31 Terms

Table Tennis Ball

Kategori: Sport   1 5 Terms