Home > Fagområde/Domene > Anatomy > Muscular

Muscular

The system in the body composed of muscle cells and tissues that bring about movement of an organ or part of the body.

Contributors in Muscular

Muscular

lumbrical muskel

Anatomy; Muscular

Disse er fire små skjelettlidelser muskler, tilbehør til tendons av flexor digitorum longus.

quadratus plantae

Anatomy; Muscular

Atskilt fra musklene i det første laget av lateral Verruca fartøy og nerve. Det fungerer for å hjelpe i bøyer 2dre til 5te tærne (offsetting skrå trekke av flexor digitorum longus), og er en av få ...

abductor digiti mini

Anatomy; Muscular

En muskel som ligger langs lateral grensen på foten.

flexor digitorum brevis

Anatomy; Muscular

Det ligger midt i eneste av foten, rett over den sentrale delen av den store aponeurosis, som det er fast united.

abductor hallucis

Anatomy; Muscular

Den ligger langs medial grensen på foten.

peroneus brevis

Anatomy; Muscular

Det ligger under cover of peroneus longus, og er en kortere og mindre muskel.

peroneus longus

Anatomy; Muscular

En overfladisk muskel i lateral kupé i etappe, og handlinger til evert og Verruca flex ankelen.

Featured blossaries

Ebola

Kategori: Health   6 13 Terms

Myers-Briggs Type Indicator

Kategori: Education   5 8 Terms