Home > Fagområde/Domene > Energy > Natural gas

Natural gas

Natural gas is a naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane, with up to 20 % of other hydrocarbons as well as impurities in varying amounts such as carbon dioxide. Natural gas is widely used as an important energy source in many applications including heating buildings, generating electricity, providing heat and power to industry, as fuel for vehicles and as a chemical feedstock in the manufacture of products such as plastics and other commercially important organic chemicals.

Contributors in Natural gas

Natural gas

skifergass

Energy; Natural gas

Formasjonen er en underjordisk rock som inneholder olje og gass forbeholder seg. Det er en felles betegnelse på rock som var en gang lag av leire- eller leire og komprimert til en spesifiserte ...

blokk og utfallende

Energy; Natural gas

En operasjon som er gjort med en dobbel sittende ventil har en mellom-seter renne. Når ventilen er lukket (blokkert) drain er åpnet, slik at væsken fanget mellom setene tømmer (utfallende) unna.

roterende aktuator

Energy; Natural gas

En ventil aktuatoren som produserer direkte roterende bevegelse for bruk med kvart-sving ventiler.

Sikkerhetsventil for sikkerhet

Energy; Natural gas

En trykkreduksjonsventil som kan ben brukes med gasser, væsker og damper.

Sikkerhetsventil

Energy; Natural gas

En trykkreduksjonsventil er utformet for bruk med gasser og damper.

tidsplan

Energy; Natural gas

Et system for å angi veggtykkelse datakanal. Jo høyere tidsplanen tall, Jo tykkere veggen for en bestemt størrelse, rør.

Scotch åk aktuator

Energy; Natural gas

En lineær til roterende aktuatoren som bruker en scotch åk mekanisme til å konvertere Lineær rørsle til roterende bevegelse for bruk en kvart-sving-ventiler.

Featured blossaries

Top 5 Airlines

Kategori: Travel   1 5 Terms

Dress Shirt Collars

Kategori: Fashion   1 5 Terms