Home > Fagområde/Domene > Maritime; Transportation > Ocean shipping

Ocean shipping

Relating to the transportation of goods across an ocean or sea.

Contributors in Ocean shipping

Ocean shipping

Ryon-Un Maru

Maritime; Ocean shipping

En japansk spøkelse skipet, Ryou og FN-Maru dukket opp i Alaskan farvann på 5 April, 2012. Skipet, som hadde vært drivende på 1,6 kilometer per dag, var tapt for sea etter blir satt adrift av 2011 ...

oppdrift

Maritime; Ocean shipping

Å holde skipet og lasten flyter i vannet i riktig trim.

dutiable verdi

Transportation; Ocean shipping

Hvor der en annonse Valorem eller skikker plikt er beregnet.

dumping

Transportation; Ocean shipping

Forsøk på å importere varer til et land til en pris som er mindre enn fair market value, vanligvis gjennom tilskuddet ved å eksportere land.

faktureringsinformasjonen bærebølge

Maritime; Ocean shipping

Transportøren utføring av den første linjen hale servicen av bevegelse. Denne transportøren er ansvarlig for å forberede waybill dokumentet.

Bill av syne

Maritime; Ocean shipping

En skriftlig beskrivelse av varer som er gitt av en importør til en Toller i tilfelle fraktdokumenter ikke har kommet i gang og importverktøy ønsker å unngå forsinket oppføring avgifter. Når en ...

rett fraktbrev

Maritime; Ocean shipping

Et ikke forhandles fraktbrev hvorved mottageren kalt i stykklisten er eieren av de relative varene.

Featured blossaries

Abandoned Places

Kategori: Geography   1 9 Terms

Meilleurs Films

Kategori: Entertainment   2 0 Terms