Home > Fagområde/Domene > Oil & gas > Oilfield

Oilfield

Oilfield refers to a region with an abundance of oil wells extracting petroleum from below the ground.

Contributors in Oilfield

Oilfield

anerkjent feltet

Oil & gas; Oilfield

En olje eller gass feltet som har fysisk utstrekning og beregnede reserver er klarert.

påviste reserver

Oil & gas; Oilfield

Estimert antall hydrokarboner hvilke geologiske og tekniske data demonstrere med rimelig sikkerhet vil gjenopprettes i fremtiden år fra kjente olje- og gassforekomster under eksisterende økonomiske ...

Petroleum-ingeniør

Oil & gas; Oilfield

Teknikeren som er ansvarlig for den generelle strategien bak olje og gass boring og produksjon operasjoner for et bestemt felt.

utleie betaling

Oil & gas; Oilfield

En årlig betalingen som er gjort av et oljeselskap til en tilstand for å beholde rettigheter i en bestemt konsesjon.

blanketing

Oil & gas; Oilfield

Hvis du vil erstatte luften i eller rundt prosessutstyr med inert gass, som nitrogen, for å redusere oksidering, eksplosjon eller brann hazards.

klemme ut felle

Oil & gas; Oilfield

En felle der en seng eller reservoaret stein blir gradvis tynnere mot et ugjennomtrengelig område og til slutt forsvinner.

prøvetaking

Oil & gas; Oilfield

Prosessen med å få en liten mengde materiale som er så representant som mulig av det totale volumet.

Featured blossaries

Discworld Books

Kategori: Literature   4 20 Terms

Top Car Manufacture company

Kategori: Autos   1 5 Terms