Home > Fagområde/Domene > Financial services > Private equity

Private equity

Contributors in Private equity

Private equity

organisatoriske møte

Financial services; Private equity

I offentlig tilbud fulgt prosessen, det første møtet når underwriter eller underwriters har blitt valgt, av representanter for utstederen, underwriters, sine respektive advokater og utstederens ...

organisatoriske diagram

Financial services; Private equity

En grafisk representasjon av hvordan myndighet og ansvar er fordelt i et selskap eller en annen organisasjon.

optionee

Financial services; Private equity

Innehaveren av et alternativ.

alternativet

Financial services; Private equity

En kontraktsmessig retten til å kjøpe eller selge noe (for eksempel kortpapir) på et fremtidig tidspunkt eller i en bestemt periode til en bestemt pris.

operasjonelle forholdet

Financial services; Private equity

Et selskaps driftskostnader dividert med sin omsetning, eller, mer generelt, noen av en rekke prosenter måle et selskaps operating efficiency, som salg til å koste av varer selges, netto fortjeneste ...

markedet maker

Financial services; Private equity

Megling og verdipapirer bedrifter som kreves av reglene i et aksjemarkedet eller exchange til begge kjøpe og selge verdipapirer av et anførselstegn selskap, som de opptrer som markedet markør, på bud ...

marked capitalisation eller marked cap

Financial services; Private equity

Antall utestående aksjer multiplisert med markedet prisen på aksjen. Markedet capitalisation er en felles standard for å beskrive verdt av et børsnotert selskap.

Featured blossaries

Antioxidant Food

Kategori: Food   1 8 Terms

Best female artists

Kategori: Arts   1 7 Terms