Home > Fagområde/Domene > Agriculture > Rice science

Rice science

Of or relating to the science of rice cultivation.

Contributors in Rice science

Rice science

illite

Agriculture; Rice science

En 2: 1 lagdelte leire der negativt ladet forårsaket av ion substitusjonsbehandling er nøytralisert av kalium ioner.

ideotype

Agriculture; Rice science

En ideell plante som en modell for selektiv avl skal brukes til å utvikle bestemte anlegget egenskaper ønskelig eller nødvendig spesielt økosystemer.

hypotese

Agriculture; Rice science

En antagelse, antakelse eller postulate at trukket før alle fakta har blitt oppdaget eller undersøkt og vedtatt for gang som en guide for videre undersøkelser. Noe ennå ikke vist eller antatt å være ...

hypostatic

Agriculture; Rice science

I en gene, en som er undertrykt av et nonallelic dominant gen.

vert evasion

Agriculture; Rice science

En type pseudoresistance der anlegget evades insektvoks skade ved passerer gjennom utsatt scenen raskt eller når insektvoks tallene er lave. Et eksempel er en tidlig modning utvalg som er høstet før ...

vert

Agriculture; Rice science

Organisme på som en parasitt bor eller anlegget som en plage feeder.

hormon

Agriculture; Rice science

Regulatoriske substans som styrer metabolisme og utvikling, fungerer ved lave konsentrasjoner (f.eks, mindre enn én ppm, micromolar) og på avstand fra området av syntese.

Featured blossaries

10 Best Tech Companies to Work for

Kategori: Technology   1 10 Terms

Cosmetic Bag , fashion bags and womens Accessories

Kategori: Fashion   1 3 Terms