Home > Fagområde/Domene > Computer; Software > Software engineering

Software engineering

The systematic application of scientific principles and disciplines to the development, operation, and maintenance of software to perform prespecified functions with maximum economy and efficiency.

Contributors in Software engineering

Software engineering

tildeling av aktiviteter

Computer; Software engineering

I prosjektstyring, tildeling eller fordeling av oppgavene mellom funksjoner, folk eller prosesser.

nødvendige innganger

Computer; Software engineering

Settet med elementer som er nødvendig for å utføre oppgaver for minimum V & V mandated i en hvilken som helst aktivitet livssyklus.

design-nivå

Computer; Software engineering

Design dekomponering av programvare varen (for eksempel system, delsystemet, programmet eller modulen).

Engineering, endre forslag (ECP)

Computer; Software engineering

En foreslått engineering endring og dokumentasjonen som endringen er beskrevet og foreslo.

forsøkstilfelle spesifikasjon

Computer; Software engineering

Et dokument som å angi innganger, forutsagte resultater, og et sett med kjøring av betingelser for en test-element.

alternativ plan

Computer; Software engineering

En plan for å håndtere en risikofaktor, bør det bli et problem.

kontrollpunkt (prosjekt kontrollpunkt)

Computer; Software engineering

Et prosjekt avtalte punkt i tid eller klokkeslett når angitte avtaler eller kontroller er brukt i programvare-konfigurasjonselementer utvikles, f.eks en versjon av et angitt dokument/kode eller ...

Featured blossaries

Laptop brands

Kategori: Technology   1 12 Terms

Dota Characters

Kategori: Entertainment   2 9 Terms