Home > Fagområde/Domene > Communication > Technical writing

Technical writing

A form of technical communication, technical writing is a specialized type of writing that focuses on researching and creating information, such as user instructions and reference manual, about technical processes or products.

Contributors in Technical writing

Technical writing

innebygde hjelp

Communication; Technical writing

Innebygde hjelp er dokumentasjonen som vises i et vindu, en skjerm eller en tabulator i programvaren. i motsetning til kontekstavhengig hjelp, brukere ikke klikker en knapp eller flytter musen over ...

kontrollert språk

Communication; Technical writing

Et delsett av en naturlig språk med begrensninger på hvordan grammatikk og vokabular som brukes for å redusere eller eliminere tvetydighet og kompleksitet. Hensikten er å gjøre teksten så enkelt og ...

Bildeforklaring

Communication; Technical writing

En bildeforklaring er tekst og en linje som peker til et område eller en funksjon i en illustrasjon eller teknisk tegning, å gi informasjon om den funksjonen, for eksempel navn eller geometriske ...

gjennomgripende stilark (CSS)

Communication; Technical writing

Et gjennomgripende stilark er et sett med regler som angir hvordan en web-leser viser tekst på en HTML-side. Fordelene med CSS i stedet for HTML-formatering er som følger: *stilen kontrolleres på én ...

Featured blossaries

The 10 Best Innovative Homes

Kategori: Travel   1 10 Terms

Taxi Apps in Beijing

Kategori: Travel   3 4 Terms