Home > Fagområde/Domene > Language > Terminology

Terminology

Terminology is the meaning of terms and thier use.

Contributors in Terminology

Terminology

synchronic

Language; Terminology

En referanse til ett punkt av gangen i et språk.

Taksonomisk

Language; Terminology

En referanse til lingvistikk der Hovedmålet er å liste opp og klassifisere funksjoner og fenomener. På det antas vanligvis at det er gjort noen forsøk for språklige generaliseringer.

Theoretical linguistics

Language; Terminology

Studiet av strukturen i språket uten bekymring for praktiske programmer som kan oppstå ved ens arbeid.

underliggende representasjon

Language; Terminology

En representasjon av hva er overtatt av lingvist skal strukturen som ligger bak eller danner den innledende fasen i generering av en overflate struktur-element.

tegnspråk

Language; Terminology

Et kommunikasjonssystem som der folk bruke hendene til å formidle signalene. i de senere år tegnspråk har vært gjenstand for lingvister oppmerksomhet, og har kommet for å bli sett på som et ...

lekson (lexon)

Language; Terminology

Trocknen komponen dari leksem misal unsur unsur 'tidak' dan 'ajakan' adalah lekson lekson yang membentuk leksem Sie.

Lingua franca

Language; Terminology

Bahasa yang dipergunakan sebagai Sie som sosial diantara orang-orang yang berlainan bahasanya, och istället Bahasa Inggris dipakai dalam pertemuan internasional.

Featured blossaries

Top 10 Inventors Of All Time

Kategori: History   1 10 Terms

The Hunger Games

Kategori: Entertainment   2 19 Terms