Home > Fagområde/Domene > Semiconductors > Test equipment

Test equipment

Contributors in Test equipment

Test equipment

Digital-til-analog converter (DAC eller D/A-omformer)

Semiconductors; Test equipment

Enhet som omformer digital informasjon til en tilsvarende analoge voltage eller nåværende.

video encoder

Semiconductors; Test equipment

En enhet som konverterer RGB-video til kompositt video.

enhet under test (DUT)

Semiconductors; Test equipment

Dette er enheten blir testet. Mindre ofte referert til som "CUT" (krets under testen).

piksel

Semiconductors; Test equipment

(1) grunnleggende bildeelement i et digitalt bilde. (2) koordinere enheten brukes til å definere Horisontal plassering av en piksel i et bilde. ("Piksler" er et akronym for "picture element.")

støy etasje

Semiconductors; Test equipment

(1) nivået som ingen informasjon kan fås fra et signal. Et signal som oppstår under en støy etasje er tapt. (2)Det minste merkbar signalet som kan gjenkjennes av en mottaker.

felles modus avvisning forhold (CMRR)

Semiconductors; Test equipment

Et mål av et instrument evne til å ignorere eller avvise forstyrrelser fra et signal som er felles for instrumentet innspill terminaler, men i forhold til bakken. (Uttrykt i desibel.)

Featured blossaries

Corporate Social Responsibility CSR

Kategori: Business   2 11 Terms

Retail/ Trading

Kategori: Arts   1 1 Terms