Home > Blossary: User Experience
IT terms

Category: Technology

1 Term

Created by: anderson78

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Prototyp je včasné vzorky, vzor, alebo uvoľnenie postavená na testovanie konceptu alebo proces alebo pôsobiť ako vec byť replikované alebo získané. To je termín používaný v rôznych súvislostiach ...

Domain: Internet; Category: Websites

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Technology Blossarys

If you face the Bigpond email password forgotten ...

Category: Technology

By: advsoftware

Bigpond email users often get stuck while working ...

Category: Technology

By: advsoftware

Bigpond email users often found their accounts ...

Category: Technology

By: advsoftware

Changing the password of your email id regularly ...

Category: Technology

By: advsoftware