Home > Fagområde/Domene > Geography > Human geography

Human geography

Geographical events related to human actions.

Contributors in Human geography

Human geography

Native

Geography; Human geography

Bor eller vokser naturlig i en bestemt region. Planter og dyr som er innfødt til et område som er utviklet i dette området.

Surinam

Geography; Human geography

Indianere som er kjent med dette navnet var sannsynligvis om gangen den mest tallrike av alle nordamerikanske stammene. Migreringer, inter-marriages, politiske allianser, engros absorpsjon av ...

Caddo indere

Geography; Human geography

En viktig gruppe nært beslektet og vanligvis allierte stammene tidligere å holde en betydelig territorium i vestlige Louisiana og østlige Texas, inn i den røde, Sabine og Neches elver.

ungarsk

Geography; Human geography

En person fra landet av Ungarn kalles som ungarsk; språk som snakkes av folket i Ungarn er også kalt som ungarsk.

ønske om banen

Geography; Human geography

En ønske-bane er en organisk passasje mellom to områder som har blitt erodert på grunn av store mengder bruk. De er nyttige for arkitekter og byen planleggere å studere som de er en indikator på hva ...

Malthusian katastrofe

Geography; Human geography

En situasjon der befolkningen i et område tilbake til livsopphold leve etter opplever en kraftig befolkningsvekst. Dette er fordi mat reserver og jordbruk bli ute av stand til å støtte den store ...

spansk

Geography; Human geography

Folket i Spania og språket i Spania og i de fleste landene i Sentral- og Sør-Amerika.

Featured blossaries

Computer-Assisted Translation (CAT)

Kategori: Languages   2 5 Terms

WordPress

Kategori: Technology   1 20 Terms